ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ သတင္းမ်ား

Friday, der 7. April 2017

ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ MKSHကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအားလက္ခံေတြ႕ဆံု

Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click […]
Friday, der 7. April 2017

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုသူေဌးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအားလက္​ခံ​ေတြ႕ဆံု

Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click […]

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Friday, der 7. April 2017

ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ MKSHကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအားလက္ခံေတြ႕ဆံု

Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click […]
Friday, der 7. April 2017

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုသူေဌးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအားလက္​ခံ​ေတြ႕ဆံု

Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click […]